Treść Regulaminu jest do wglądu w naszym biurze. Wkrótce zostanie zamieszczony na stronie WWW.